InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 

4. Metodické stretnutie – pre študentov základných škôl, postupujúcich na celoslovenské kolo 37. ročníka súťaže Geografickej olympiády v školskom roku 2008/2009

• Kedy a kde: 19. – 20. marca 2009 v Učebno–výcvikovom zariadení UPJŠ Danišovce v okres Spišská Nová Ves
• Cieľ stretnutia: stretnutie bolo venované príprave na testy (formou výučbových programov, slepých máp) a písaniu testov so zameraním na monotematickú a praktickú časť, ako aj metodickému usmerneniu k organizačnému zabezpečeniu celoslovenského kola. Zároveň sme absolvovali večernú vychádzku po okolí a tiež sme mali nočné premietanie o zaujímavých krajinách sveta.
• Účastníci: stretnutia sa zúčastnili 4 zo 6 postupujúcich študentov zo základných škôl v Košickom kraji (Michalovce, Spišská Nová Ves, Košice) v sprievode 3 pedagógov zo základných škôl z Michaloviec a Spišskej Novej Vsi.

5. Metodické stretnutie – pre študentov základných škôl, postupujúcich na celoslovenské kolo 37. ročníka súťaže Geografickej olympiády v školskom roku 2008/2009

• Kedy a kde: 20. – 21. marca 2009 v Učebno–výcvikovom zariadení UPJŠ Danišovce v okres Spišská Nová Ves
• Cieľ stretnutia: stretnutie bolo venované príprave na testy (formou výučbových programov, slepých máp) a písaniu testov, príprave prezentácií a obhajobám súťažných prác ako aj metodickému usmerneniu k organizačnému zabezpečeniu celoslovenského kola. Zároveň sme absolvovali večernú vychádzku po okolí a tiež sme mali nočné premietanie o zaujímavých krajinách sveta.
• Účastníci: stretnutia sa zúčastnilo 6 zo 7 postupujúcich študentov z gymnázií v Košickom kraji (Košice, Michalovce) v sprievode 1 profesora z Michaloviec.

6. Celoštátne kolo 37. ročníka súťaže – Geografická olympiáda v školskom roku 2008/2009 pre ZŠ – organizátori spolu s IUVENTOU

• Kedy a kde: 3-5.4.2009, Vinné okres Michalovce
• Priebeh súťaže: odborná exkurzia po meste Košice, prezentácia súťažiacich, slávnostné otvorenie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, presun do Vinného, písomný test z monotematickej a teoretickej časti, písomný test z praktickej časti, prednáška na tému „Cestovný ruch na Zemplíne“, geografická vychádzka na Morské oko a Sninský kameň, slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien
• Účastníci: súťaže sa zúčastnilo 50 žiakov z celého Slovenska.
• Úspešnosť: všetci 6 boli úspešní riešitelia pričom sme získali 1 – 1. miesto, 1 – 3. miesto, 2 – 6. miesta, 1 – 8. miesto a 1 – 10. miesto.

7. Celoštátne kolo 37. ročníka súťaže – Geografická olympiáda v školskom roku 2008/2009 pre SŠ

• Kedy a kde: 17-19.4.2009, Strečno
• Účastníci: súťaže sa zúčastnilo 58 študentov z celého Slovenska.
• Úspešnosť: všetci 7 boli úspešní riešitelia pričom sme získali 1 – 4. miesto, 2 – 6. miesta, 1 – 10. miesta, 1 – 11. miesto a 1 – 13. miesto. Dve súťažiace reprezentovali Košický kraj už aj v minulom školskom roku, ale v kategórii ZŠ.

8. Medzinárodná geografická olympiáda pre ZŠ

• Kedy a kde: 10. – 17. 7. 2009, Mexico City, Mexiko
• Účastníci: súťaže sa zúčastnilo 17 krajín a naša krajina po prvý krát
• Úspešnosť: z 3 postupujúcich boli 2 z Košického kraja. Umiestnili sa na 13. mieste v celkovom hodnotení krajín.
• http://www.nationalgeographic.com/geographybee/worldchampionship/2009.html