InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 

1. miesto – Gymnázium, Ul. Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Téma: „Naladí sa modrá planéta a zelenú vlnu?“
2. miesto – Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
Téma: „Načerpajte mi Bionaftu, prosím!“
3. miesto – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice – 1. pracovná skupina
Téma: „Mlieko“