InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 
  • Tvorba koncepcie, metodológie a testovanie pilotného projektu geografických súťaží na menších skupinách žiakov a študentov.
  • Organizovanie stretnutí s kontaktovanou skupinou študentov, ktorých náplňou bude bezprostredná výmena názorov na obsah a formy projektu a súťaží, s hlavným cieľom tréningu niektorých vybraných geografických programov a technológií.
  • Vytvorenie multimediálneho CD, ktoré bude obsahovať relevantné informácie pre rozšírenie poznatkov z geografie.