InKPot

Zvyšovanie vedomostného potenciálu


 
 

V každom roku riešenia projektu:

  • Realizácia 3 dištančných kurzov: Podpora riešiteľov FO kategória D (počas 4 rokov), Podpora riešiteľov FO kategória C (počas 1 roka), Podpora riešiteľov FO kategória C (počas 3 rokov).
  • Príprava regionálneho družstva na Turnaj mladých fyzikov (počas 4 rokov).
  • Príprava štruktúry, obsahu a propagácie fyzikálnej súťaže Concept Physics (počas 2 rokov), realizácia tejto súťaže Concept Physics (počas 2 rokov).